Home

Stolpersteine in Zwijndrecht

Verspreid over heel Europa zijn er inmiddels duizenden Stolpersteine geplaatst.
Deze struikelstenen zijn 10 bij 10 cm groot en ze worden aangebracht in het trottoir voor de huizen van waar de Joodse bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en later zijn vermoord in concentratiekampen.

Gunter Demnig

Gunter Demnig

Stolpersteine zijn het initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn 1947), als eerbetoon aan de omgebrachte medeburgers.

Door het plaatsen van deze herdenkingsstenen zullen de Joodse inwoners en hetgeen hen is aangedaan niet worden vergeten.

In Nederland zijn er inmiddels in ruim 90 steden en dorpen honderden Stolpersteine geplaatst. Ze zijn voorzien van een messingplaatje met daarin gegraveerd naam, geboortedatum, plaats en datum van overlijden. Eén struikelsteen voor iedere vermoorde medeburger.

steen voor Leo Meijer

steen voor Leo Meijer

In Zwijndrecht zijn in de Tweede Wereldoorlog 20 Joodse inwoners en drie Joodse onderduikers weggevoerd. Slechts één van deze mensen heeft het overleefd.

In 2014 is het plan opgevat om ook in Zwijndrecht Stolpersteine te laten plaatsen. Daarom is er een stichting opgericht die zich niet alleen zal richten op de nagedachtenis van de Zwijndrechtse slachtoffers. De stichting wil juist ook de huidige schoolgaande jeugd actief betrekken bij deze herinnering.