Slager Herman Meijer

De familie H.S. Meijer in Zwijndrecht.                                                                Da Costastraat 35

Herman Salomo Meijer wordt op 7 augustus 1911 te Dordrecht geboren als eerste zoon van Salomo Herman Meijer en Betje Meijer-Braadbaart.
Vader  Salomo Herman Meijer is veekoopman/vleeschhouwer te Dordrecht, in 1883  geboren te Zwijndrecht, waar ook zíjn vader een vleeschhouwerij had.
In 1915 staat het gezin van Salomo Herman ingeschreven in de Vriesestraat 53 te Dordrecht met als beroep vleeschhouwer/spekslager. Herman Salomo is het oudste kind; verder bestaat het gezin uit nog twee zonen en een dochter. Gezien het beroep van de vader ligt het voor de hand dat de oudste zoon zijn vader opvolgt in de slagerij. Ook zijn beide broers, Izaak Philip en Karel worden slager. Als beroep staat voor hem op de gezinskaart: slager. Tot 1938 woont Herman Salomo bij zijn ouders in.

 NIW 22 juli 1934 verloving H.S. Meijer

Nieuw Israelitisch Weekblad 27 juli 1937

 

 

Op 4 februari 1938 trouwt Herman Salomo te Oss met Betsij Zilverberg. Op de huwelijksakte staat dan als beroep ‘vertegenwoordiger’.  Betsij is de dochter van David Zilverberg en Rosalina Zilverberg-Leviticus uit Oss.

H.S. Meijer en Betsji Zilverbergtrouwfoto

 

Trouwfoto van Herman Salomo Meijer en Betsij Meijer-Zilverberg op 4 februari 1938.                                          (De overige drie personen zijn onbekend)

Foto Joods Historisch Museum                                      (met dank aan Petra de Ruijter, Werkgroep Struikelstenen Oss)

 

 

 

blik

Herman Salomo is enige tijdvertegenwoordiger bij GEVATO’sExportslagterij en Vleeschwarenbedrijf NV te Driebergen, vestiging Rotterdam. De naam GEVATO is een verkorting van de eerste letters van de  Gebroeders van Toorn. Hoelang dit dienstverband geduurd heeft is niet bekend, maar vermoedelijk niet lang. Ook is niet bekend of de beëindiging van het dienstverband te maken heeft met de sympathie die het bedrijf heeft met de bezetter. Uit bijgaand krantenartikel blijkt dat de firma GEVATO veel bijdraagt aan de door de bezetter ingevoerde (en daarom verfoeide) Winterhulp.

 

                Agrarisch Nieuwsblad 19 februari 1941

Doc19-2-1941 agrarisch nieuwsbladhter Rosaline Betty wordt op 10 april 1939 te Dordrecht geboren. Op 21 februari 1941 wordt dochter Johanna geboren. Na enige omzwervingen in Dordrecht verhuist het gezin in april 1941 naar Zwijndrecht. Het adres te Zwijndrecht is Da Costastraat 35. Bij de inschrijving op de gezinskaart wordt voor de vader als beroep ‘leerling lasser’ vermeld. Gedurende hun verblijf te Zwijndrecht heeft de familie goed contact met hun buren.

Da Costastraat

Twee moeders met hun kinderen. Eerste vrouw, links: Corrie Verspui-Los met op haar schoot Aart van der Wiel. Naast haar zittend Rosaline Betty Meijer. Boven Rosaline zit  Adrie van der Wiel met op haar schoot haar zoon Sjaak van der Wiel. Geheel rechts Betsij Meijer-Zilverberg met haar dochter Johanna.  Betsij kwam regelmatig op bezoek bij Corrie Verspui. Zij woonde naast elkaar in de Da Costastraat.                                                                                                                                               (Foto collectie K. Popijus. Met dank aan dhr. L. Verspui.)

Uiteindelijk wordt het gehele gezin opgepakt en komt op 11 november 1942 in kamp Westerbork aan. Vandaar worden zij op 23 februari 1943 gedeporteerd naar Auschwitz.  De officiële overlijdensdatum van Herman Salomo wordt gesteld op 30 april 1943 en bekend gemaakt in de Staatscourant van 31 mei 1951. Zijn vrouw en kinderen zijn direct na aankomst op 26 februari 1943 om het leven gebracht.