Abraham den Hartog

Abraham den Hartog en zijn gezin.                                                                              Ringdijk 360

Abraham den Hartog wordt op 4 maart 1879 in Zwijndrecht geboren als tweede zoon van Thobias den Hartog en Jetje den Hartog-den Hartog. Zij wonen op Ringdijk 360 waar Thobias een slagerij heeft. De grootvader van Abraham, Salomon, heeft zich al in 1862 als slager op dit adres gevestigd. Hij is de eerste Joodse slager in Zwijndrecht.

Naast Abraham bestaat het gezin uit drie broers en één zuster: Salomon, Elias, Herman en Sara Elisabeth. Salomon is de oudste zoon maar volgt zijn vader niet op in de slagerij. Hij vestigt zich te Rotterdam als slager. Elias wordt klerk bij de post in Zwijndrecht. Herman is eveneens slager en gaat bij zijn vader werken. Abraham trouwt op 16 mei 1911 met Leentje Monasch uit Dordrecht, dochter van de manufacturier Mozes Monasch. Zij is 27 jaar en heeft geen beroep. Abraham is dan al 32 jaar. Het huwelijk heeft helaas slechts 1 jaar geduurd. Leentje overlijdt onverwacht op 28 mei 1912.

Op 2 mei 1916 trouwt Abraham opnieuw. Ditmaal met Rachel den Hartog uit Barendrecht. Zij is dan 36 jaar en een dochter van Izaäk en Hester den Hartog. Haar vader is ook vleeshouwer. Rachel is een volle nicht van Abraham. Het gezin krijgt twee kinderen, zoon Tobias (1918) en dochter Esther (1920).

Joodse Jeugdvereniging 1930

 

Joodse Jeugdvereniging       1930                                         Esther zit uiterst rechts       Tobias staat 5e van links

 

 

 

Dochter Esther blijft bij haar ouders wonen als hulp in de winkel. Zoon Tobias trouwt en verhuist binnen Zwijndrecht naar de Juliana van Stolbergstraat.

Abraham woont met zijn gezin op meerdere adressen in Zwijndrecht. Uiteindelijk verhuist het gezin naar de Ringdijk 360, waar hij als slager de opvolger wordt van zijn vader. De roem van de slagerij van Abraham den Hartog reikt al snel tot aan de overkant van de rivier: “Wil je echt koosjer vlees, dan moet je naar Zwijndrecht, naar slagerij Den Hartog.” Er waren wel joodse slagers in Dordrecht, maar die verkochten namelijk geen vlees van ritueel geslachte dieren.

Abraham is altijd actief betrokken geweest bij het Joodse leven in Dordrecht. Hij heeft diverse bestuursfuncties binnen Joodse organisaties. Diverse advertenties in het N(ieuw) I(sraelitisch) W(eekblad) getuigen hiervan. Bij het overlijden van zijn oudere broer Salomon wordt een advertentie mede namens hem geplaatst. Bij zijn 12½  jarige huwelijk plaatsen zijn twee kinderen een advertentie.

advertentie NIW 24 feb 1939

 

NIW 24 februari 1939

 

2 november 1928

12 1 2 jaar getrouwd Abr den Hartog

overlijdens advertentie Salomon den Hartog

 

 

 

 

 

 

Abraham met Esther

Abraham staat rechts op de foto met voor zich zijn dochter Esther. Deze foto is genomen in Zwijndrecht. Op de achtergrond is de hut van de glasfabriek te zien en links staan de zogenaamde Huttershuizen.      De man en het kind links zijn onbekend.

(foto collectie K. Popijus)

foto Abraham

 

                                       Abraham, uitvergroot uit een foto van het RAD                                             (Regionaal Archief Dordrecht)

 

 

 

 

 

 

Op 9 november 1942 wordt Abraham met zijn vrouw en dochter opgepakt en naar het raadhuis van Zwijndrecht overgebracht. Van daaruit worden zij naar Rotterdam vervoerd. Zij komen op 11 november in kamp Westerbork aan. Enkele dagen later, 16 november, worden zij op transport gesteld naar Auschwitz. Daar komen zij op 19 november 1942 aan en worden direct om het leven gebracht. Zoon Tobias zal later eveneens met zijn gezin weggevoerd worden en in Auschwitz om het leven gebracht worden.

Lees meer over Tobias den Hartog en zijn gezin bij Wat weten we van de familie Den Hartog?