Organisatie

Bestuur:

Frans Meijer, voorzitter

Kees Popijus, secretaris

Margo Pijl-Meulenberg, penningmeester


Comité van Aanbeveling:

Dominic Schrijer, burgemeester van Zwijndrecht

Eggo van Leusden, notaris

Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Martine Letterie, schrijfster

Wil Hofland-Vellekoop, oud-gemeenteraadslid van Zwijndrecht


ANBI status:

De Stichting Stolpersteine Zwijndrecht is ANBI geregistreerd.

anbi Algemeen Nut Beogende Instelling


 

Kamer van Koophandel: nummer 61348805