Doelstelling

De stichting heeft tot doel het algemeen belang te dienen en wel door het ter behoud van het culturele erfgoed doen plaatsen van herdenkingsstenen (Stolpersteine) als blijvende herinnering aan de vervolgingsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit de gemeente Zwijndrecht. Het gaat hier om omgekomen joden. Tevens willen wij jongeren informeren over en actief betrekken bij de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en haar slachtoffers.

Wij willen ons doel bereiken door samen met de gemeente Zwijndrecht, bedrijven, verenigingen, burgers en scholen voldoende financiële middelen te verwerven om de Stolpersteine te kunnen plaatsen. Naar schatting gaat het om ongeveer 22 stenen voor de slachtoffers uit Zwijndrecht

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Hoofdlijn Beleidsplan 2020 en verder                                                                                           

Het internationale project Stolpersteine is het initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn 1947) als eerbetoon aan weggevoerde en omgebrachte (merendeels joodse) medeburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op deze Stolpersteine (lees: struikelstenen) wordt de naam, de geboortedatum en de sterfdatum vermeld van de slachtoffers. Eén struikelsteen voor iedere vermoorde medeburger. De struikelstenen zijn 10 bij 10 cm groot en worden aangebracht in het trottoir voor de woningen waarvandaan deze bewoners zijn gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Verspreid over heel Europa zijn er door Gunter Demnig sinds 1995 meer dan 70.000 Stolpersteine geplaatst in ruim 20 landen.

 Sinds 2015 heeft de Duitse kunstenaar Gunter Demnig op uitnodiging van de Stichting Stolpersteine Zwijndrecht in vijf achtereenvolgende jaren alle Stolpersteine voor de gedeporteerde en omgekomen joodse inwoners van Zwijndrecht persoonlijk gelegd. Nadat hij de laatste stenen in Zwijndrecht op 7 maart 2019 heeft geplaatst, is de Stichting Stolpersteine Zwijndrecht zich voornamelijk gaan richten op het levend houden van de herinnering, het vormgeven van de herdenkingen en het informeren van de schoolgaande jeugd.

De samenwerking met andere Zwijndrechtse organisaties is daarbij van groot belang. Hoewel de lokale accenten altijd aandacht zullen blijven krijgen, zal ook het grotere verband op regionaal en nationaal niveau worden versterkt. Het gaat hier immers over grote gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog, waaraan jaarlijks landelijk veel aandacht wordt besteed, met name in de meimaand.
Voor de verdere documentatie, de educatieve taken, informatiefunctie en digitalisering van het materiaal zal goede samenwerking met andere instellingen veel effectieve voordelen opleveren.

In de komende jaren zal de Stichting Stolpersteine gastlessen blijven verzorgen, in eerste instantie op de basisscholen van Zwijndrecht. Desgewenst kunnen er ook gastlessen worden gegeven bij het Zwijndrechtse Voortgezet Onderwijs.Verder zal er te allen tijde medewerking worden verleend aan lezingen, tentoonstellingen en overige vormen van herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Ook de afgelaste Gedenkwandeling door Zwijndrecht zal in 2021 (en hopelijk in de jaren erna) op het programma staan.

Alle activiteiten van de Stichting Stolpersteine Zwijndrecht blijven mogelijk gemaakt worden door sponsoring van bedrijven, door donaties van particulieren en dankzij de medewerking van de Gemeente Zwijndrecht.

Verslag 2018/2019/2020

Steeds vaker ontvangen wij verzoeken om presentaties over de activiteiten van de Stichting Stolpersteine Zwijndrecht. Met name is het contact met het basisonderwijs aan het groeien. Inmiddels geven wij regelmatig gastlessen op scholen, maar ook bij andere gelegenheden treden we naar buiten met voordrachten over de Tweede Wereldoorlog, de holocaust en de herdenking van de oorlogsslachtoffers.

Vanuit het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden in Westerbork worden we steeds vaker gevraagd om ook buiten Zwijndrecht gastlessen op scholen te geven.

Inmiddels zijn we ook aangesloten op de landelijke website (en app) waarop de volledige informatie over de Stolpersteine in vele gemeenten van Nederland is te vinden met de exacte locaties en de persoonlijke gegevens van alle betrokken oorlogsslachtoffers.

Op 12 juli 2019 heeft onze Stichting een busreis en een speciaal bezoek georganiseerd aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor twee groepen (ongeveer 50 kinderen) van de Zwijndrechtse basisschool De Dolfijn.

Op lokaal niveau wordt er in Zwijndrecht sinds 2019 intensief samengewerkt met het 4 en 5 mei Comité Zwijndrecht ter voorbereiding van een bijzondere tentoonstelling, een zogeheten Gedenkwandeling langs de Stolpersteine en een lezingenreeks met de kinderboekenschrijfster Martine Letterie. (De Zwijndrechtse Leo Meijer is de hoofdpersoon in haar kinderboek Groeten van Leo)

Door de uitbraak van het coronavirus konden de voorgenomen activiteiten voor de viering van 75 jaar Vrijheid helaas geen doorgang vinden. In principe zijn de voorbereidingen in maart 2020 geheel stilgelegd, maar deze worden, zodra dat ook maar enigszins mogelijk is, weer opgepakt voor het jaar 2021.

Financiële verantwoording