Educatie

Leerlingen van basisschool de Dolfijn werken mee aan de steenlegging op 7 maart 2019

De groepen 7 van beide locaties van basisschool De Dolfijn waren op 7 maart betrokken bij de beide steenleggingen langs de Ringdijk. Als voor bereiding hebben de leerlingen het boek “Groeten van Leo” gelezen en heeft Frans Meijer in beide groepen een presentatie gegeven over Leo Meijer.                                                                                                                                           De leerlingen hebben stenen aangegeven, droegen gedichten voor en hebben bloemen gelegd.

Stolpersteine 7 maart 2019

Evie Pas draagt haar gedicht voor.

De oorlog begon en veel mensen verdwenen.

Daarom leggen wij nu voor hun deze stenen.

Er werd veel geschoten en ook gebombardeerd.

En we hopen allemaal dat de oorlog niet terugkeert.

Deze mensen hebben het helaas niet overleeft.

Daarom deze stenen voor de familie Den Hartog.

Auteur: Evie Pas

Stolpersteine 7 maart 2019

Lara draagt haar gedicht voor.

De Tweede Wereldoorlog was niet fijn

Het deed de mensen heel veel pijn

De mensen waren groot of nog heel erg klein

Hopelijk komt de oorlog nooit meer terug

De stenen die we leggen

zijn om de mensen die zijn overleden te herdenken

Auteur: Lara Alderliesten

Meer foto’s van deze steenlegging kunt u vinden bij “Foto’s”.


Leerling van basisschool de Impuls was betrokken bij de steenlegging op 30 april 2018

 Bij de steenlegging van 30 april heeft Else een verzetsgedicht  van Henk Fledder voorgedragen.

stolpersteine meijer 2018

                        ‘Joodsch kind’

Zij wacht hem elken avond aan den trein
Het meisje met d’on-arisch zwarte haren,
met oogen, die verstrakken in een staren
of vader gauw de tunnel door zal zijn.

Forensen schuiflen langs de binnendeur
en schieten van de trap in daag’lijksch jachten,
Het donkre kind kan enkel staan en wachten
vlak bij het hokje van den conducteur.

Dan zwaait een mannenarm een verren groet,
Op ’t klein gezicht bloeit plotseling herkennen,
Ze moet op slag hard naar haar vader rennen,
Hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet.

Nu gaan ze samen door den laten dag,
De man gebogen en van zorg gebeten,
Het ratelstemmetje wil erg graag weten
waarom ze nog niet naar het zwembad mag……

O Heer, ik heb vandaag één bede maar:
Elk Joodsch gezin wordt haast vaneengereten,
Laat de Gestapo deze twee vergeten,
Laat die in Jezus’ naam toch bij elkaar

 


 

Presentatie over Leo Meijer voor basisscholen

Over de belevenissen van de Zwijndrechtse Leo Meijer, die twee jaar in Kamp Westerbork in Drenthe zat opgesloten, heeft zijn halfbroer Frans Meijer voor 6 groepen van de Zwijndrechtse basisscholen in april 2018 een presentatie in de klas gegeven.

Julianaschool Frans Meijer (6)

 

 

 

 

 

Deze presentatie sluit aan bij het boekje  Groeten van Leo. Dit boekje is geschreven door Martine Letterie.


 

Voor alle basisscholen in Zwijndrecht is een uitgebreid lespakket getiteld “De buren van toen” samengesteld.  Het gaat om een handleiding voor een onderwijsproject over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.                                                                                                                               Auteur Arie de Bruin heeft omgevingsonderwijs ontwikkeld voor de bovenbouw waardoor de geschiedenis heel dichtbij komt en gaat leven voor de kinderen.

Heeft u belangstelling om met uw klas deel te nemen aan “de buren van toen”, neem dan contact met ons op.

de buren van toen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Julianaschool heeft begin 2016 als eerste basisschool dit lespakket gebruikt. Tijdens de plaatsing van 3 Stolpersteine op 22 februari 2016 heeft Femke Kreukniet haar zelfgeschreven gedicht voorgedragen. 

Sterk staan                           

Je open stellen voor elkaar                                                                                                                             het zonlicht laten zegen vieren                                                                                                                     horen zeggen “laat me niet alleen”

om te delen blijheid en verdriet                                                                                                                   elkanders tochtgenoten willen                                                                                                                     zijn sterk staan twee aan twee                                                                                                                     durven vragen om aanwezigheid                                                                                                                 ontsluit je hart stel het open                                                                                                                       je moet blijven hopen                                                                                                                                     op mensen die met jou de lange weg willen gaan                                                                                 tochtgenoten willen zijn                                                                                                                                 wat een voorrecht als je elkaar hebt mogen vinden                                                                                 samen sta je sterker in het leven                                                                                                                 zelfs te midden van geweld der elementen                                                                                               zien hoe kracht en sterkte je klein maken                                                                                                 iedereen helpt met mee aan een betere wereld

Dit gedicht is geschreven door Femke Kreukniet


                     

Groeten van Leo. Een kind in kamp Westerbork

Groeten van Leo – Martine Letterie

Een kind in kamp Westerbork          8 – 10 jaar

Schrijfster Martine Letterie baseerde zich voor het verhaal op de briefjes, tekeningen en foto’s van Leo Meijer, die op 9-jarige leeftijd via kamp Westerbork naar Auschwitz werd weggevoerd en vermoord.

Meer dan 18.000 joodse kinderen werden tijdens de oorlogsjaren uit Nederland weggevoerd en vermoord.                                Leo Meijer is een van de weinige kinderen        van wie tastbare herinneringen bewaard zijn gebleven.

 

Kinderen met een ster - Martine Letterie

Kinderen met een ster  – Martine Letterie

5 – 8 jaar

In dit voorleesboek beschrijft Martine Letterie het leven van zes kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Westerbork terechtkwamen.                                                  Ze baseerde de verhalen op interviews met mensen die de oorlog als kind meemaakten.

Voorleesverhalen voor kinderen van 5 tot 8 jaar over Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog.