Steun dit project

Wilt u bijdragen aan de realisatie van het project Stolpersteine Zwijndrecht?

Het produceren en plaatsen van een Stolperstein kost € 150,–.
Alle bijdragen, groot en klein zijn van harte welkom. De Zwijndrechtse gemeenschap kan zo laten zien dat haar voormalige inwoners niet worden vergeten. U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening van Stichting Stolpersteine Zwijndrecht. Wij hopen hierbij te mogen rekenen op bijdragen van particulieren als ook van het bedrijfsleven, instellingen, serviceclubs, verenigingen en anderen.

Voor nadere informatie en/of suggesties kunnen belangstellenden contact opnemen met één van de bestuursleden.

U kunt uw steentje bijdragen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer:
NL 50RABO 0194369501 t.n.v. stichting Stolpersteine Zwijndrecht.

anbi Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Stolpersteine Zwijndrecht
is ANBI geregistreerd met
RSIN/fiscaalnummer 8543 06 754