Financiële verantwoording 2014 t/m 2022

Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine Zwijndrecht 2022

Inkomsten

Giften                                                                             €    400,–

Giften t.b.v. educatie                                                  €         –

Totaal inkomsten                                                                                     €       400,–

Uitgaven

Bankkosten                                                                   €    119,40

Kosten website                                                            €       32,98

Overige bestuurskosten                                             €       12,71

Totaal uitgaven                                                                                         €     165,09

Bankrekening

Saldo 1 januari 2022                                                                               €     4.717,28

Inkomsten                                                      €          400,–      +

Uitgaven                                                         €         165,09     –   

Saldo 31 december 2022                                                                        €     4.952,19*

*Van dit saldo is €  3.382,01 bestemd voor educatie en € 1.570,18 voor lopende zaken.


 

Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine Zwijndrecht 2021

Inkomsten

Giften                                                                             €    600,–

Giften t.b.v. educatie                                                  €         –

Totaal inkomsten                                                                                     €       600,–

Uitgaven

Bankkosten                                                                   €    119,36

Kosten website                                                            €       26,98

Overige bestuurskosten                                             €       31,90

Totaal uitgaven                                                                                         €     178,24

Bankrekening

Saldo 1 januari 2021                                                                               €     4.295,52

Inkomsten                                                      €          600,–      +

Uitgaven                                                         €         178,24     –   

Saldo 31 december 2021                                                                        €     4.717,28 *

 

*Van dit saldo is €  3.382,01 bestemd voor educatie en € 1.335,27 voor lopende zaken.


 

Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine Zwijndrecht 2020

Inkomsten

Giften                                                                             €    375,–

Giften t.b.v. educatie                                                  €         –

Totaal inkomsten                                                                                     €       375,–

Uitgaven

Bankkosten                                                                   €    119,38

Kosten website                                                            €      26,98

Uitgaven t.b.v. educatie                                             €      74,95

Overige bestuurskosten                                             €      25,00

Totaal uitgaven                                                                                         €     246,31

Bankrekening

Saldo 1 januari 2020                                                                               €     4.166,83

Inkomsten                                                      €          375,–      +

Uitgaven                                                         €         246,31     –   

Saldo 31 december 2020                                                                        €     4.295,52 *

 

*Van dit saldo is €  3.382,01 bestemd voor educatie en € 913,51 voor lopende zaken.

 

Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine 2019

 Inkomsten

Giften                                                                 €    923,00

Totaal inkomsten                                                                          €       923,00

Uitgaven

Nog te betalen kosten 2018                         €     18,80

Bankkosten                                                      €    119,38

Kosten website                                                 €      26,98

6 Stolpersteine                                                  €    720,00

Kosten bijeenkomst steenlegging                  €    101,10

Uitgaven t.b.v. educatie / Westerbork            € 1.026,58

Totaal uitgaven                                                                              €     2.026,86

Bankrekening

Saldo 1 januari 2019                                       €      5.270,69

Inkomsten                                                        €          923,00       +

Uitgaven                                                            €        2.026,86      –

Saldo 31 december 2019                              €      4.166,83 *

*Van dit saldo is €  3.456,96 bestemd voor educatie en €  709,87 lopende zaken.


 

Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine 2018

Inkomsten

Giften                                                                 €    345,00

Totaal inkomsten                                                                          €       345,00

Uitgaven

Bankkosten                                                      €   120,32

Kosten website                                                 €     26,98

4 Stolpersteine                                                  €   480,00

Kosten bijeenkomst steenlegging                  €   134,10

Uitgaven t.b.v. educatie                                   €     41,85

Totaal uitgaven                                                                              €     803,25

Bankrekening

Saldo 1 januari 2018                                       €     5.710,14

Inkomsten                                                        €          345,00       +

Uitgaven                                                            €          803,25      –

Nog te betalen kosten 2018                          €            18,80      +

Saldo 31 december 2018                              €      5.270,69 *

*Van dit saldo is €  4.483,54 bestemd voor educatie en €  787,15 lopende zaken.


 

Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine 2017

Inkomsten

Giften                                                              €   1.176,01

Totaal inkomsten                                                                     €   1.176,01

Uitgaven

Bankkosten                                                   €    130,55

Kosten website                                             €     26,98

5 Stolpersteine                                              €    600,00

Kosten bijeenkomst steenlegging              €    267,75

Totaal uitgaven                                                                         €    1.025,28

Bankrekening

Saldo 1 januari 2017                            €     5.559,41

Inkomsten                                              €    1.176,01  +

Uitgaven                                                  €    1.025,28  –

Saldo 31 december 2017                     €   5.710,14*

*Van dit saldo is € 4.525,39 bestemd voor educatie en € 1.034,02 voor lopende zaken.


 

Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine 2016

Inkomsten

Giften                                                            €   1.125,–

Giften t.b.v. educatie                                  €   5.037,80

Totaal inkomsten                                                                      €    6.162,80

Uitgaven

Bankkosten                                                   €    127,51

Kosten website                                             €    26,98

3 Stolpersteine                                              €    360,00

Kosten bijeenkomst steenlegging              €    237,90

De buren van toen                                       €    361,86

Cadeaubon                                                    €      25,00

10 Exemplaren “Groeten van Leo”             €    125,55

Totaal uitgaven                                                                           €    1.264,80

Bankrekening

Saldo 1 januari 2016                            €       661,41

Inkomsten                                              €   6.162,80  +

Uitgaven                                                 €    1.264,80  –

Saldo 31 december 2016                      €   5.559,41


Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine 2015

Inkomsten

Giften                                                            €   1.850,00

Totaal inkomsten                                                                      €    1.850,00

Uitgaven

Bankkosten                                                   €    113,03

Brochure                                                       €     326,70

Ontwerp website                                          €    665,50

Kosten website                                             €       82,26

2 Stolpersteine                                              €    240,00

Kosten bijeenkomst steenlegging              €    132,10

Totaal uitgaven                                                                           €    1.559,59

Bankrekening

Saldo 1 januari 2015                            €       371,00

Inkomsten                                              €    1.850,00   +

Uitgaven                                                 €    1.559,59    –

Saldo 31 december 2015                      €     661,41


 

Staat van inkomsten en uitgaven Stichting Stolpersteine 2014

Inkomsten

Giften                                     €   450,00

Totaal inkomsten                                  €   450,00

Uitgaven

Oprichtingskosten                  €    62,00

Kosten website                        €    17,00

Totaal uitgaven                                     €    79,00

Bankrekening

Saldo 10 november 2014                     €      0,00

Inkomsten                                              €   450,00  +

Uitgaven                                                €      79,00   –

Saldo 31 december 2014                      €   371,00

 

Stichting Stolpersteine Zwijndrecht
Voorlopige Begroting 2014/2015
Inkomsten
2 stenen familie Meijer
300,-
1 steen gezamenlijke apothekers
150,–
1 steen boekhandel Hyperion
150,–
1 steen Pijl Schilders Vastgoed
150,–
5 stenen (nog niet geadopteerd)
750,–
Algemene kosten (nog niet geadopteerd)
1.461,–
—————
Totaal
2.961,–
Uitgaven
Kosten Kamer van Koophandel (eenmalig)
50,–
Kosten notaris (eenmalig)
12,–
Domeinnaam (jaarlijks € 17,– )
34,–
Brochure 500 stuks (€ 270,– ex BTW)
330,–
Website (€ 550,– ex BTW)
675,–
Kosten Rabo Bank
60,–
Te plaatsen stenen 2015
1.500,–
Reis- en verblijfkosten Gunter Demnig
300,–
—————-
Totaal
2.961,–